• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Нотаріальні дії
Опубліковано 05 жовтня 2021 року о 17:14

Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається

Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу у години прийому відвідувачів. Можливість/необхідність попереднього запису на прийом необхідно уточнити на вебсторінці закордонної дипломатичної установи, де вчинятиметься нотаріальна дія.

Консульський відділ вчиняє, зокрема, такі нотаріальні дії


Нотаріальна дія

1. Посвідчує угоди (договори, заповіти, доручення та ін.), крім договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні
2. Вживає заходів до охорони спадкового майна
3. Видає свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
4. Засвідчує вірність копій документів і виписок з них
5. Засвідчує справжність підпису на документах
6. Засвідчує вірність перекладу документів з однієї мови на іншу
7. Засвідчує факт, що громадянин є живим
8. Засвідчує факт знаходження громадянина в певному місці
9. Засвідчує тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці
10. Засвідчує час пред'явлення документів
11. Вчиняє виконавчі написи
12. Вчиняє морські протести


Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів: 

 • особистої заяви щодо вчинення нотаріальної дії;
 • паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
 • сплати консульського збору (сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів у безготівковій формі в приміщенні Посольства з використанням банківського терміналу).
До уваги! При зверненні з консульських питань наявність оригіналу паспорта та копій необхідних документів ОБОВ'ЯЗКОВА!!!

Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього та підготовлених (надрукованих) відповідно до вимог закону документів, сплати консульського збору і відшкодування фактичних витрат. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладене при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

Нотаріально посвідчувані угоди, а також доручення, заяви та інші документи підписуються заявником особисто в присутності консула, який вчинює нотаріальні дії. Якщо угоду, доручення, заяву чи інший документ підписано за відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем.

Консул засвідчує доручення, заяви тощо від імені однієї або кількох осіб на ім'я однієї або двох осіб (за умови їхнього проживання за однією адресою).

Під час звернення необхідно пред’явити такі документи:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • примірник документу, який необхідно посвідчити або засвідчити;

Зразки документів для засвідчення:

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
 • квитанцію про сплату тарифу (залежно від консульської дії);
 • інші документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть тощо).

Для посвідчення довіреності або доручення потрібно ОСОБИСТО прибути до Посольства та мати при собі такі документи:

 • проект довіреності у форматі doc (складена довіреність зі всіма даними) надіслати на електронну адресу [email protected];
 • дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію паспорта громадянина України (внутрішнього паспорта) особи на ім’я якої складається довіреність;
 • копію ідентифікаційного номера особи на ім’я якої складається довіреність;
 • документ, який підтверджує проживання в Норвегії та його копію
 • квитанція про сплату консульського збору (сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів у безготівковій формі в приміщенні Посольства з використанням банківського терміналу).

За умови посвідчення майнової довіреності на близьких родичів (чоловік/дружина, діти), вартість консульського збору за посвідчення довіреності та внесення її в реєстр становить 550 норвезьких крон.

В такому разі необхідно надати документ, що підтверджує родинний зв'язок довірителя з людиною, на яку оформлюється довіреність. Наприклад, якщо батько оформлює довіреність на свого сина, таким документом є свідоцтво про народження.

Якщо документа, який підтверджує родинний зв'язок немає, тоді сума консульського збору за посвідчення майнової довіреності та внесення її до реєстру становить 880 норвезьких крон.

Вартість консульського збору засвідчення немайнової довіреності та внесення її до реєстру становить 550 норвезьких крон.


Нотаріальні заяви (засвідчення справжності підпису на заявах)

Засвідчення підпису на Ваших заявах можливо тільки за Вашої особистої присутності. Прийом відбувається ВИКЛЮЧНО за попереднім записом.


Заява про не перебування у шлюбі

Для засвідчення підпису при собі необхідно мати:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію першої сторінки з персональними даними;
 • свідоцтво про розлучення (розірвання шлюбу) або відповідне рішення суду та копію (у разі перебування у зареєстрованому шлюбі раніше);
 • документ, який підтверджує проживання у Норвегії та копію;
 • квитанцію про сплату консульського збору на суму 440 норвезьких крон (сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів у безготівковій формі в приміщенні Посольства з використанням банківського терміналу).


Заява-дозвіл на виїзд дитини за кордон

Для оформлення такої заяви, особа, яка надає другому з батьків або третій особі відповідний дозвіл, має подати до Посольства:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію першої сторінки з персональними даними;
 • копію свідоцтва про народження дитини/дітей;
 • документ, який підтверджує проживання у Норвегії та копію;
 • квитанцію про сплату консульського збору на суму 220 норвезьких крон (сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів у безготівковій формі в приміщенні Посольства з використанням банківського терміналу).


Заява про прийняття/відмову від спадщини

Для засвідчення підпису при собі необхідно мати:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копію першої сторінки з персональними даними;
 • бажано надати установі документи в яких міститься інформація про спадкодавця (ПІБ, дата народження, дата смерті, та місце останньої реєстрації покійного в Україні), наприклад свідоцтво про смерть;
 • документ, який підтверджує проживання у Норвегії та копію;
 • квитанцію про сплату консульського збору на суму 220 норвезьких крон (сплата консульського збору може здійснюватися безпосередньо при подачі документів у безготівковій формі в приміщенні Посольства з використанням банківського терміналу).

При посвідченні договорів майнового характеру до консульського відділу додатково треба подати відомості:

 • для юридичних осіб-резидентів – відомості про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 • для юридичних осіб-нерезидентів – найменування, місцезнаходження та державу;
 • для громадян України – прізвище, ім’я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
 • для іноземців та осіб без громадянства – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, адресу місця проживання.

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

При вчиненні нотаріальних дій консул встановлює особу громадянина України, його представника або представника підприємства, установи, організації, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій. Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено у разі рішення консула України витребувати додаткові відомості чи документи або направити документи на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

Правоздатність юридичної особи (установа, підприємство, організація) установлюється на основі установчих документів (статуту, установчого договору, для некомерційних організацій - загального положення), документів про реєстрацію. 

Консул також перевіряє повноваження представника юридичної особи на основі:

 • наявності в нього службового посвідчення з фотокарткою, яке містить вказівку на те, що він є представником юридичної особи;
 • нотаріально засвідчених виписок із протоколів про призначення посадових осіб, що мають повноваження підписувати документ від імені даної юридичної особи;
 • доручення на здійснення відповідної юридичної дії.

Нотаріально посвідчувані правочини, заяви та інші документи підписуються у присутності консула, який вчинює нотаріальні дії.

При вчиненні нотаріальних дій консульська посадова особа встановлює особу заявника. 

Встановлення особи громадянина України здійснюється за чинним паспортом громадянина України для виїзду за кордон та/або паспортом громадянина України (внутрішній паспорт-книжка або ІD-картка).

Встановлення особи іноземця здійснюється за паспортним документом, оформленим відповідними органами держави громадянства.

Правоздатність юридичної особи встановлюється на підставі установчих документів та документів про реєстрацію; також перевіряються повноваження представника юридичної особи.

Помилки у документах, що подаються до консульського відділу для посвідчення, призводять до неможливості подальшого використання документа та необхідності оформлення нового документа та повторної сплати консульського збору.

 У цьому зв'язку рекомендуємо:

 • проєкт документа, що подається для посвідчення, попередньо узгоджувати з нотаріусом в Україні (іноді заявники, що звертаються до консульського відділу за оформленням довіреності або заяви для подальшого використання їх в Україні, хибно розуміють роз'яснення нотаріуса та оформлюють документ, який не задовольняє вимог нотаріальної контори);
 • перед підписанням оформленого документа дуже уважно та ретельно прочитати текст доручення чи заяви, та у разі виявлення неточностей, розбіжностей, помилок чи необхідності доповнень – виправити/доповнити документ і подати консульській посадовій особі для доопрацювання.

УВАГА! Своїм особистим підписом заявник підтверджує, що в тексті все правильно і документ відповідає його волі. Варто бути максимально уважними!

Після підпису заявником нотаріального документа та його засвідчення консульською посадовою особою, внесення жодних змін, уточнень чи доповнень не вбачається можливим. У разі їх виявлення після посвідчення консульською посадовою особою, Ви будете змушені оформити новий документ та повторно сплатити консульський збір.

Відповідальність за правильне зазначення персональних даних в нотаріальному документі несе заявник.

ДОВІРИТЕЛЬ ВІДПРАВЛЯЄ ДОВІРЕНІЙ ОСОБІ В УКРАЇНУ ОРИГІНАЛИ ОФОРМЛЕНИХ В КОНСУЛЬСЬКОМУ ВІДДІЛІ ДОВІРЕНОСТІ ТА ЗАЯВИ НА ВНЕСЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОВІРЕНОСТЕЙ. ДОВІРЕНІСТЬ ВНОСИТЬСЯ ДО РЕЄСТРУ БУДЬ-ЯКИМ НОТАРІУСОМ В УКРАЇНІ.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux