«Війна Росії проти України є найбільш серйозним викликом для НАТО», – стаття Посла України в Норвегії Вячеслава Яцюка у норвезькому виданні Aftenposten
Опубліковано 14 червня 2021 року о 15:02

(ENG/NOR)

Russia's war against Ukraine is NATO's biggest challenge. It is high time that NATO fulfils its responsibility for peace and stability on the European continent”


by Viacheslav Yatsiuk, Ambassador of Ukraine to Norway


Aftenposten, 14 June 2021


As NATO Member States leaders convene for their next Summit meeting on 14 June, it will be 7 years 3 months and 25 days since Russia has started its armed aggression against Ukraine in February 2014 with its military operation on seizing a part of the Ukrainian territory – the Crimean peninsula.


All other subsequent manifestations of that aggression, including the latest unprecedented build-up of the Russian troops along the border of Ukraine, proved that Russia’s goals are not limited to the Ukrainian Crimea only or any other part of Ukraine. The goal is the destruction of the entire Ukrainian state and subordination of the 45 million-strong Ukrainian nation.


It is true that Ukraine seriously disappointed the Kremlin by shattering these plans and surprised even many of its partners by its resilience against the aggressor with one of the world’s strongest armies and quite unscrupulous methods of warfare.


But the problem is always there and it cannot remain unresolved indefinitely. The war waged by the largest state in the world against the largest state in Europe that is lasting longer than the Second World War is the biggest unanswered security challenge facing the Euro-Atlantic community and its every single individual member.


NATO as its most effective security organization based on the principle of collective defence can take many useful steps towards strengthening its capacities, developing new capabilities, improving interoperability etc. But when the problem of Ukraine’s security remains unanswered, this continues to be perceived by the Kremlin as an invitation to further aggression dealing a death blow to the NATO declared mission of preserving peace in Europe.


If one builds a perfect boat, but leaves one big hole in it, laws of nature will hardly promise a safe trip for that boat. Laws of security are no different – the European security is indivisible; an independent and free Ukraine is one of the cornerstones of the European security order; and the security vacuum at the very heart of the European continent is the main driving force for Russia’s designs to conquer Ukraine.


Therefore, those European Allies who justify today their reluctance to speed up the NATO membership for Ukraine by their alleged fears of provoking Russia, are doing exactly the opposite.


One cannot take seriously the arguments that Ukraine shouldn’t join NATO since it is very sacred to Russia because of common history, or culture, or “brotherly relations” or something else. Kyiv’s statehood tradition is much more ancient than that of Moscow (ask our Viking ancestors about this), Ukrainian and Russian cultures are more distant from each other than the cultures of the Nordic countries, and the Kremlin has not been convinced to stop its aggression against Ukraine by the deaths of already more than 14 thousand Ukrainians killed by those who pretended to be their “brothers”.


But it is true that Ukraine can be crucial for Russia. Once Ukraine emerges as a strong economy with an even more effective defence capacity and fully integrated into the NATO’s collective defence system, Russia will get rid of its imperial illusions, and this will produce a tremendously positive impact on its future development. Ukraine in NATO will help to transform Russia into a much more reliable and interesting partner for all those in Europe who talk about the importance of engagement with Moscow.


In the end, let’s not forget that it was already decided as far back as 13 years ago at the 2008 Bucharest summit that Ukraine and Georgia will become members of NATO. The strongest and most successful Alliance in history has to deliver on its commitments.


As long as human societies exist, they will always face challenges. Scholars teach us that the earlier a particular challenge is identified, the better chances are for finding an effective response to that challenge, and thus – for the growth of the society. While inability to find such responses leads to its disintegration.


The existing security vacuum in Europe is a clear challenge for the whole Euro-Atlantic society that until recently has proved to be the most successful and creative society united by shared values and not broken up by sometimes conflicting interests. It is high time for the Euro-Atlantic community to get its act together and fulfil its responsibility for the peace and stability on the European continent.

NOR

Russlands krig mot Ukraina er Natos største utfordring. Det er på høy tid at Nato oppfyller sitt ansvar for fred og stabilitet på det europeiske kontinentet.

 

Viacheslav Yatsiuk, Ukrainas ambassadør til Norge

Aftenposten, 14. juni 2021


Når lederne av Natos medlemsstater samles til sitt neste toppmøte 14. juni, vil det være syv år, tre måneder og 25 dager siden Russland startet sin væpnede aggresjon mot Ukraina da de i februar 2014 med en militær operasjonen tok en del av ukrainsk territorium – halvøya Krim.


Alle senere manifestasjoner av den aggresjonen, inklusiv den siste som er uten presedens, nemlig oppbygging av russiske tropper langs Ukrainas grense, har vist at Russlands mål ikke begrenser seg til Krim eller andre deler av Ukraina. Målet er å ødelegge hele den ukrainske staten og underlegge seg befolkningen på 45 millioner.


Fullstendig mangel på skrupler


Ukraina har skuffet Kreml ved å knuse disse planene og har overrasket selv mange av sine partnere ved sin motstandsdyktighet mot en angriper som har en av verdens sterkeste hærer og en fullstendig mangel på skrupler hva angår metoder for krigføring.


Men problemet er fortsatt der og kan ikke forbli uløst i all fremtid. Denne krigen, ført av verdens største stat, er den største uløste sikkerhetsutfordringen det euroatlantiske partnerskapet og alle dets enkeltmedlemmer står overfor.


Hvis man bygger en perfekt båt, men etterlater et lite hull i den, gir naturens lover knapt løfte om en trygg seilas for den båten. Sikkerhetslovene er ikke annerledes.


Den europeiske sikkerheten er udelelig. Et uavhengig og fritt Ukraina er en av hjørnesteinene for den europeiske sikkerhetsordenen. Dette sikkerhetsvakuumet i selve hjertet av det europeiske kontinentet er den viktigste drivkraften for Russlands planer om å beseire Ukraina.


Derfor er det slik at de europeiske allierte som i dag rettferdiggjør sin motvilje mot å få fart på et NATO-medlemskap for Ukraina ved å vise til frykten for å provosere Russland, gjør nøyaktig det motsatte.

Felles kultur og historie?


Man kan ikke ta seriøst disse argumentene om at Ukraina ikke bør bli med i Nato fordi landet er hellig for Russland på grunn av felles historie, eller kultur, eller «broderlandsforbindelser», eller noe lignende.


Kievs statlige tradisjoner er langt eldre enn Moskvas (det kan våre vikingforfedre fortelle oss), ukrainsk og russisk kultur er fjernere fra hverandre enn de nordiske landenes kultur er, og Kreml er ikke blitt overbevist om å stanse aggresjonen mot Ukraina selv etter at over 14.000 ukrainere er blitt drept av dem som utga seg for å være deres «brødre».


Men det stemmer at Ukraina kan være svært viktig for Russland. For når Ukraina står frem som en sterk økonomi med en enda mer effektiv forsvarsevne som fullt integrert i Natos felles forsvarssystem, vil Russland kunne kvitte seg med sine imperialistiske illusjoner, noe som vil gi en enormt positiv påvirkning på landets fremtidige utvikling.


Ukraina i Nato vil være en hjelp til å omforme Russland til en mye mer pålitelig og interessant partner for alle dem i Europa som snakker om viktigheten av å ha et godt forhold til Moskva.

 

Nato må gjøre som lovet


Til syvende og sist må vi ikke glemme det som ble bestemt allerede for 13 år siden, på toppmøtet i Bucuresti i 2008, at Ukraina og Georgia skulle bli medlemmer i Nato. Historiens sterkeste og mest vellykkede allianse må levere på tilsagnet.


Så lenge menneskelige samfunn eksisterer, vil de alltid stå overfor utfordringer. De lærde forteller oss at jo tidligere en spesiell utfordring blir identifisert, jo bedre er sjansene for å finne et effektivt svar på den utfordringen – og dermed også for samfunnets vekst. Mens manglende evne til å finne slike svar fører til samfunnets oppløsning.


Det eksisterende sikkerhetsvakuumet i Europa er en klar utfordring for hele det euroatlantiske partnerskapet som inntil nylig har vist seg å være et høyst vellykket og kreativt samfunn forent av felles verdier, ikke brutt opp av motstridende interesser.


Det er på høy tid at det euroatlantiske partnerskapet begynner å handle og oppfyller sitt ansvar for fred og stabilitet på det europeiske kontinentet.


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/LnJPx1/russlands-krig-mot-ukraina-er-natos-stoerste-utfordring


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux