• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Увага! З 1 січня 2017 р. запроваджуються нові тарифи консульського збору
Опубліковано 27 грудня 2016 року о 16:45

Шановні відвідувачі!

З 1 січня 2017 р. у зв’язку зі змінами валютного курсу запроваджуються нові ставки тарифів консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій у Посольстві України в Королівстві Норвегія.

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються

за вчинення консульських дій

Посольством України у Королівстві Норвегія

 

 

 

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка, у доларах США

Тарифна ставка, у норвезьких кронах

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1.

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

180

2.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

130

1170

3.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

180

1620

4.

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

450

5.

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

270

6.

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

30

270

7.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

50

450

8.

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

180

9.

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

40

360

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1.

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

900

2.

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

150

1350

3.

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

180

4.

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

180

5.

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

180

6.

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

180

7.

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

180

8.

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

50

450

9.

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

300

2700

10.

Видача довідки про належність до громадянства України

20

180

11.

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

180

12.

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

1800

13.

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

2700

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1.

Оформлення транзитної візи (В)*:                                                                             

 

 

 

одноразової

85

765

 

дворазової

130

1170

 

багаторазової

200

1800

2.

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

одноразової

85

765

 

дворазової

130

1170

 

багаторазової

200

1800

3.

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

одноразової

85

765

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1.

Розгляд заяви про витребування документа

20

180

2.

Видача витребуваного документа

80

720

3.

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

110

990

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1.

Розгляд заяви про легалізацію документу

5

45

2.

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

270

3.

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

1800

4.

Видача довідки про засвідчення документа

20

180

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1.

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

180

2.

Реєстрація шлюбу

50

450

3.

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

630

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

720

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90

810

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

270

4.

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

900

5.

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

1800

6.

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

270

7.

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

630

8.

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

450

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1.

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

 

-         дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 450 норв. крон

 

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 3600 норв. крон

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 180 норв. крон

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

60

540

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

450

 

- іншим особам

70

630

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

 

 -     дітям, другому з подружжя, батькам

60

540

 

- іншим особам

80

720

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

360

є)

посвідчення заповітів

20

180

2.

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

900

3.

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 900 норв. крон

4.

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

1350

5.

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

315

6.

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

35

315

7.

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

360

8.

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

50

450

 

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

90

9.

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

270

10.

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

270

11.

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

30

270

12.

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

270

13.

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 225 норв. крон і не більше 1800 норв. крон

14.

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

135 норв. крон за кожен місяць зберігання, що почався

15.

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 135 норв. крон і не більше 1800 норв. крон

16.

Вчинення морських протестів

90

810

17.

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

135

18.

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

180

19.

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20.

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

900

21.

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

45

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1.

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

450

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

1.

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2.

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

1350

3.

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

450

4.

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

180

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux