Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 18 березня 2022 року о 18:49

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт для виїзду за кордон) регулюється такими нормативно-правовими актами:

1. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року зі змінами

2. Закон України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року зі змінами

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року № 152 зі змінами «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – Порядок), затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, закордонною дипломатичною установою здійснюється оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

З 01.10.2016 року при оформленні/обміні паспорта громадянина України для виїзду за кордон обов'язково подаються відцифровані відбитки пальців рук. Відмова від внесення біометричної інформації до електронного носія законом більше не передбачена. 

Паспорт для виїзду за кордон оформляється закордонною дипломатичною установою із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Єдиний державний демографічний реєстр (далі – Реєстр) – це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.

Під час опрацювання клопотань про оформлення паспорта для виїзду за кордон закордонна дипломатична установа вносить інформацію до Реєстру з використанням відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Оформлення та обмін паспорта 

Особам, які досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 10 років.

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки.

Для оформлення паспорта до закордонної дипломатичної установи України заявником подається:

1. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) - оригінал та одна копія сторінок з відмітками.

Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України (необхідно подати окремий пакет документів).

2. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (може не подаватися особою старше 16 років у разі, якщо подається паспорт громадянина України (так званий «внутрішній паспорт») - оригінал та одна копія.

3. Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном - оригінал та одна копія.

4. Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, ˗ у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законними представниками є батьки - оригінал та одна копія.

5. Відповідний документ, що підтверджує сплату консульського збору - виключно оригінал.

6. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині, яка не досягла 12-річного віку і яка відсутня в консульстві у момент оформлення паспорта, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку та перекладеним на українську мову присяжним перекладачем, ˗ необхідно подати одну кольорову фотокартку розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.


УВАГА! Фотографування громадян, які досягли 12-річного віку, здійснюється безпосередньо у приміщенні Посольства України в Норвегії, додаткова плата при цьому не стягується

УВАГА! Видані компетентними органами іноземної держави документи про реєстрацію актів цивільного стану (народження, шлюб, розлучення, зміну імені тощо)документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, подаються легалізованими/ засвідченими штампом «Апостиль» та мають бути перекладені на українську мову сертифікованим перекладачем. У разі замовлення перекладу документів на території України підпис перекладача повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку.

Після пред’явлення повного комплекту документів консульською посадовою особою формується заява-анкета для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв’язку з оформленням паспорта. Роздрукована заява-анкета надається заявнику для перевірки правильності внесених до неї персональних даних.

Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта.

Оригінали документів повертаються заявнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів (подаються заявником разом з оригіналами).

Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається ЗДУ на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення паспорта і стосовно яких відсутня інформація в базі даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних картотек консульського обліку.

Якщо в особи, яка не перебуває на консульському обліку, відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

- зміни інформації, внесеної до паспорта, наприклад, переміни прізвища громадянином України, який постійно проживає за кордоном.

Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном (тобто у закордонному паспорті яких відсутня відмітка українською мовою "постійне проживання"), лише у тому випадку, коли до внутрішнього паспорта внесено такі зміни;

- закінчення строку дії паспорта;

- відсутність вільних сторінок у паспорті;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта.

При цьому, крім документів, передбачених для оформлення паспорта, заявник подає:

1) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням його втрати/викрадення) - оригінал та одна копія сторінки з персональними даними, сторінки зі штампом «Постійне проживання. Норвегія» та сторінки з консульським обліком (за наявності таких відміток у паспорті);

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (у разі потреби).

У разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт вже зі зміненим прізвищем та його копія.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України.

Особливості оформлення паспорта для виїзду за кордону разі втрати або викрадення

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон громадянин України зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до закордонної дипломатичної установи України з клопотанням про оформлення нового паспорта для виїзду за кордон (слід враховувати, що термін оформлення паспорта в дипустановах України за кордоном може складати до трьох місяців).

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник, додатково до документів, передбачених для оформлення або обміну паспорта, подає:

1. Заяву про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі ( .doc , 31.74 Кб ));

2. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

Рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого приймається за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. У разі, якщо заявником не подано паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та якщо вона не перебуває на консульському обліку, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

Якщо громадянин, який повідомив про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон та подав заяву-анкету на оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, знайшов його, він зобов’язаний протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для знищення найближчій закордонній дипломатичній установі, у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном.

У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, оформлення та видача їй паспорта здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України.

Особливості оформлення паспорта громадянам, які не досягли 16-річного віку

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає дитина) або інших законних представників. Інший з батьків подає окрему заяву про оформлення паспорта дитині ( .doc , 27.65 Кб )  та паспорт громадянина України для виїзду за кордон і його копію. У разі відсутності другого з батьків така заява подається до ЗДУ нотаріально засвідченою. Заява може бути посвідчена нотаріусом в Україні чи будь-яким нотаріусом на території Норвегії. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом «Apostille». Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства (необхідно надати підтверджуючі документи та їх копії).

Згода другого з батьків також не вимагається, якщо разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта , подається (в оригіналі та копії):

свідоцтво про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

документ, що підтверджує розірвання шлюбу з другим з батьків та реєстрацію місця проживання дитини разом з тим із батьків, який подає заяву-анкету;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

У разі якщо мати або батько після народження дитини змінили прізвище, додатково подаються (в оригіналі та копії) документи, що підтверджують цей факт (свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо).

Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині –громадянину України оформлюється окремий паспорт.

Присутність дитини у Посольстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку.

За умови відсутності у дитини статусу постійно проживаючої за кордоном (ПМП), починаючи з 14-річного віку, обов’язковим є надання документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України («внутрішній паспорт»)), виданий на її ім’я.

У разі відсутності дитини до 12 років під час оформлення паспорта необхідно зробити одну кольорову фотокартку дитини розміром 10 х 15 см.

Бланки паспортів для виїзду за кордон, персоналізовані Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”, надсилаються до Міністерства закордонних справ України, яке доставляє їх до дипустанов дипломатичною або командирською поштою.

Видача паспорта


Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

У разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі паспорт видається у строк до трьох місяців.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон, оформленого на ім’я особи, заявник (особисто) подає документ, що посвідчує особу. Присутність дитини, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон та яка досягла 12-річного віку, є обов’язковою.

Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Посвідчені норвезькими нотаріусами довіреності повинні бути засвідчені штампом «Апостиль» та перекладені на українську мову сертифікованим перекладачем.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта.

При видачі паспорта до заяви-анкети вноситься підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом року з дня його надходження, відповідний паспорт знищується.

Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.


Консульський збір

Вартість паспорта для дитини (до 16 років) - 360 норв. крон (за автоматизовану обробку даних), для дорослого - 1170 норв. крон (за автоматизовану обробку даних та власне оформлення паспорта).

У разі подання заявником неповного комплекту документів, клопотання про оформлення паспорта до розгляду не приймається.

Документи, що підтверджують здійснення встановлених платежів (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Посольства), додаються до заяви-анкети. 

Банківські реквізити Посольства України в Королівстві Норвегія для сплати консульського збору:

Отримувач: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Norway

Адреса: Arbins gate 4, 0253 Oslo, Norway

№ рахунка (NOK): 70580583219

Bank: DNB

BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX

IBAN: NO3770580583219 (зазначається у разі сплати платежів з-за кордону).

У полі "Призначення платежу" необхідно стисло зазначити консульську дію та прізвище особи, для якої вчиняється консульська дія, наприклад: оформлення паспорта; Петро Петренко

Збір потрібно сплатити до відвідання Посольства і на прийом принести роздруковану квитанцію про сплату.

УВАГА! Готівка та кредитні картки до оплати не приймаються!

 

Відмова у видачі паспорта

Закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта, якщо:

1. Особа не є громадянином України.

2. Стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон.

3. Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення.

4. Заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон.

5. Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон зазначаються підстави відмови.

Заявник має право повторно звернутися до закордонної дипломатичної установи в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.

Повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта 

Особа, яка проживає за кордоном та стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України“Про громадянство України”, або її законний представник зобов’язані у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон закордонній дипломатичній установі.

У разі смерті особи, яка постійно проживала або тимчасово перебувала за кордоном, паспорт для виїзду за кордон повертається закордонній дипломатичній установі.

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Якщо заявник, який постійно проживає або тимчасового перебуває за кордоном та який повідомив про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон та подав заяву-анкету на оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, знайшов його, він зобов’язаний протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для знищення найближчій закордонній дипломатичній установі.

Забороняється вилучення в особи паспорта для виїзду за кордон, крім випадків, передбачених законом, зокрема, забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон у заставу.

Паспорт для виїзду за кордон може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником закордонної дипломатичної установи у разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Паспорт для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

2) закінчення строку його дії або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії;

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

5) припинення особою громадянства України;

6) коли паспорт заявлений як втрачений або викрадений;

7) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання заявником паспорта протягом року.

У разі подання заявником для оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням такий паспорт визнається недійсним з дня подання заяви-анкети.

Про визнання паспорта для виїзду за кордон недійсним закордонна дипломатична установа в установленому законодавством порядку протягом однієї доби інформує Адміністрацію Держприкордонслужби, Робочий апарат Українського бюро Інтерполу Національної поліції України.


Експрес доставка закордонного паспорта засобами міжнародного експрес-відправлення DHL Express коштом заявника


Як замовити експрес доставлення:

 • Подати заяву щодо оформлення паспорта та наприкінці отримати у консула ідентифікатор сесії (6-значний номер, за яким можна відстежити онлайн етапи оформлення нового документа)
 • Перейти на портал послуги UA Passport Express Delivery
 • Ознайомитися з інструкцією
 • Клікнути на кнопку "Оформити"
 • На сторінці сервісу Portmone уважно заповнити поля
 • Здійснити сплату послуг доставлення, увівши реквізити кредитної картки Visa або Mastercard
 • На зазначену при оформленні платежу електронну пошту має надійти квитанція про здійснену сплату послуг DHL Express
 • Заповнити заяву та разом з квитанцією про сплату надіслати у сканованому вигляді на електронну адресу Посольства України в Норвегії -  [email protected]mfa.gov.ua
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux